Seal and cut

Seal and cut


Technology Description

Hầu hết các máy đóng gói chân không ZERMAT đều có tùy chọn cài đặt niêm phong cắt. Lớp hoàn thiện này cho phép trình bày gói hàng đẹp hơn và lượng nhựa dư ít hơn.

Con dấu cắtt bao gồm 1 dây bịt lồi 3,5 mm và 1 dây cắt tròn 1,1 mm để dễ dàng xé bỏ phần nhựa thừa

  • Hệ thống này cho phép dễ dàng xé túi nhựa còn sót lại trong cùng một quy trình niêm phong.
  • Kết quả là tạo ra một chiếc túi kín đơn giản không có nhựa dư từ miếng dán đến miệng túi.
More Information
Với hệ thống này được cài đặt, khi máy thực hiện quy trình hàn kín, đồng thời niêm phong cắt được áp dụng trong túi. Khi kết thúc chu trình, người vận hành phải tháo túi và tách mảnh nhựa còn sót lại. Hệ thống đề xuất khi cần áp dụng quy trình thu nhỏ trên túi; có ít nhựa dư hơn, bao bì được trình bày đẹp hơn.