LED control panel

LED control panel


Technology Description

Hầu hết các thiết bị đều có khả năng tích hợp Bảng điều khiển LED. Điều này cung cấp một hoạt động rất trực quan và linh hoạt; có khả năng kết nối với máy in nhãn đồng bộ.

More Information
Bảng điều khiển LED tiên tiến cũng cung cấp các tùy chọn như hệ thống phổi hiệu ứng chân không, kiểm soát chu kỳ và sản lượng, cảnh báo tự động thay dầu, quyền truy cập khác nhau cho từng người dùng (ví dụ: người dùng, chủ sở hữu, bảo trì).