Tấm chèn

Công dụng của tấm chèn

Để dễ dàng đặt sản phẩm cần đóng gói, các tấm chèn cũng giúp giảm thời gian chu kỳ, buồng máy càng đầy và bơm chân không càng phải hút ít không khí.

Phụ kiện tiêu chuẩn trên tất cả các máy đóng gói, một số thiết bị kết hợp nhiều tấm để điều chỉnh chiều cao của buồng.

Là một phụ kiện đặc biệt, các tấm chèn bổ sung có thể được chế tạo để đo lường cho mỗi sản phẩm chiếm nhiều không gian hơn trong buồng.

Ưu điểm của tấm chèn

  • Họ bảo vệ bên trong buồng.
  • Thêm được thực hiện theo kích thước của mỗi buồng.
  • Sản phẩm luôn ở độ cao thích hợp cho thanh niêm phong.
  • Khi buồng đầy, chu kỳ chân không nhanh hơn.
  • Nếu sử dụng phun khí, mức tiêu thụ thấp hơn.